Timomalar mediasten dediğimiz bölgede timus bezinin kalıntılarından kaynağını alan kötü huylu tümörlerdir.

Her ne kadar kanser kelimesinin kullanıldığı tümörler olsa da sonuçları diğer kanser tipleri ile karşılaştırılmayacak kadar iyidir.

Fakat belirtileri ancak büyük çaplara eriştiğinde ortaya çıkmaktadır. Büyümeye devam etmeleri durumunda göğüs ön bölgesinde ağrı, nefes borusuna baskı yaparak öksürük ve nefes darlığına sebep olabilirler. Vakaların bazılarında ise tesadüfen çekilen tomografilerde tespit edilebilmektedir.

Cerrahi tedavinin çok başarılı olduğu tümörlerdendir. Eşlik edebilecek Myasteni Gravis hastalığı cerrahi öncesi ekarte edilmelidir, mevcut ise medikal tedavi ile kontrol altına alındıktan sonra cerrahi yapılmalıdır.