KOAH tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunudur. Erken dönemde kişinin günlük hayatını çok fazla engellemezken ilerledikçe ilaç tedavilerine ihtiyaç duyulur. Solunum yoluyla alınan ilaçlarla günlük hayatın normal devam ettirilmesi sağlanır. Ancak akut ataklar ve sık gelişen enfeksiyonlar, nefes darlığında artışa ve hastanın çoğu zaman hastanede tedavi görmesine neden olur. Geri dönüşümsüz ve ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık ilerledikçe oksijen ihtiyacı başlar ve önce efor kapasitesi düşerek aralıklı oksijen ihtiyacı duyarken, daha sonra oksijene bağımlı hale gelinebilir. Bir sonraki evre ise yoğun bakım ihtiyacının duyulduğu dönemdir.

KOAH, sigara, hava kirliliği ve maruz kalınan kimyasalların tetikleyerek başlattığı bir geri dönüşümsüz inflamasyon sürecidir. Solunum yollarının içini döşeyen mukoza denilen tabaka normal yapısını kaybederek kalınlaşır, sekresyon yani balgam üreten hücrelerin sayısı artar. Bu hem sekresyon üretiminin artmasına hem de nefes borusunun içinin daralmasına neden olur. Aynı zamanda solunum yollarının sonlandığı alanda kan gaz değişimi sağlayan yani vücudumuza oksijen alışımızı sağlayan alveol denilen alanlardaki yapının da bozulmasına nedir. Alveoler yapı bozuldukça birleşip amfizem denilen alanlar oluşturma eğilimdedir. Amfizematöz alanların çok artması bu alanlarda hava birikmesine ve sağlam alanlara yeterince hava gönderilememesine neden olur. Bunun için de bu alanlara cerrahi olarak volüm küçültücü cerrahi ile müdahale edilerek göğüs boşluğu içinde hastaya nefes alabilecek alan kazandırılmaya çalışılır. Cerrahi uygulanamayan hastalarda ise bronkoskopik olarak uygulanan valvler aracılığı ile rahatlatma sağlanmaya çalışılır. Bu işlemler alveoler alandaki sorunu azaltmaya yönelikken havayı taşıyan boru sistemindeki kalınlaşma ve daralmaya ise etki etmez.

KOAH Balon tedavisindeki mantık ise özel geliştirilmiş bir balon sayesinde solunum yollarında gelişen kalınlaşma ve daralma nedeni ile azalmış hava iletimini arttırmak ve artan balgam üretimini azaltmaktır. Amfizem komponenti çok fazla olmayan hastalarda bronkoskopi aracılığı ile uygulanan bu yöntemde yaklaşık 1 saat süren bir işlemle, solunum yolları segment altı bölgelere kadar girilerek KOAH Balon ile kazıma-temizleme işlemi uygulanır. Artmış goblet hücreleri destrükte edilerek (yıkılarak), hem kalınlaşma azaltılır, hem bronşlar genişletilir, hem de birikmiş olan balgam ve artık dokular temizlenir. İşlem sonrasında hastanın solunum fonksiyon testleriyle de kanıtlanacak düzeyde solunumu rahatlatılmış olur. Oksijen bağımlılığı gelişmiş olan hastaların yeniden günlük aktivitelerine dönmesi sağlanır.

Hastaların bu işlem için uygunluğu; fizik muayene, akciğer bilgisayarlı tomografi, solunum fonksiyon testi, akciğer difüzyon testleri görüldükten sonra yapılan tanısal bronkoskopi ile belirlenir. KOH Balon tedavisi için uygun olduğu belirlenen hastalar genel anestezi altında yaklaşık 1 saat süren işleme alınırlar. İşlem sonrası 1 gün hastanede takip edilen hasta tüm kontrolleri yapılarak bir gün sonra taburcu edilirler. İşlem sırasında gelişen ödem nedeni ile hastalara 1 haftalık solunum fizyoterapisti ile egzersiz programı verilir. Bu 1 haftalık sürecin sonunda hastada asıl beklenen etkinin tespiti için kontrol muayenesi ve solunum fonksiyon testi için davet edilirler. Hastalar bu bir haftalık süreç içinde henüz test yapmadan kendileri günlük aktivitelerinde daha rahat olduklarını, oksijen ihtiyaçlarının olmadığını farkederler. İşlem sonrasında yeniden benzer süreçlerle karşılaşmamak için rahatlamış olan hastaların yeniden sigara kullanımına başlamamaları gerekmektedir.

Birçok bilimsel yayında KOAH hastalarında akciğer kanseri gelişme riskinin de artmış olarak görüldüğü bildirilmiştir. Akciğer kanseri KOAH ile benzer şekilde değişim göstermiş solunum yollarından kaynaklanabilmektedir. KOAH Balon tedavisi ile yeniden eski haline dönüştürülen solunum yollarında akciğer kanseri gelişme ihtimalinin de azaldığı belirtilmektedir.