Timektomi, timusu çıkarmak için yapılan bir işlemdir.