Dr. Salih Cüneyt Aydemir’in ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanan makaleleri;

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
   • Symptomatic intercostal lung hernia secondary to sternal dehiscence surgery S.Çelik, C.Aydemir, O.Gürer, Ö.Işık American Journal of Case Reports 2013 June 198-200
   • Pleurodesis for refractory left-sided pleural effusion due to cardiomyopathy in a patient with right-sided destroyed lung S.Çelik, C.Aydemir, Ö.Işık European Journal of General Medicine 2013 January 10:55-57
   • A New Endoluminal Resection Technique and Device: Resector Balloon Y.Karakoca, G.Karaagac, C.Aydemir, C.Caner The Annals of Thoracic Surgery 2008 85; 2: 628-31
   • An Aspergilloma in an Echinococcal Cyst Cavity B.Aydemir, C.Aydemir, T.Okay, M.Celik, I.Dogusoy The Thoracic and Cardiovascular Surgeon 2006 54: 353-355
 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Therapeutic Bronchoscopic Intervention with Resector Balloon Y.Karakoca, G.Karaağaç, C.Aydemir Journal of Bronchology 2009 16;2: 78-80.
  • A New Device For Easy Stent Placement Y.Karakoca, G.Karaağaç, C.Aydemir Journal of Bronchology 2008 15;4: 225-7.
  • Management of Central Airway Obstruction Caused by Submucosal Lesions Using Resector Balloon G.Karaagac, C.Aydemir, Y.Karakoca Journal of Bronchology 2008 15; 2: 83-6
  • An Adenoid Cystic Carcinoma Case Treated With Resector Balloon T.Bekci, G.Karaagac, C.Aydemir, Y.Karakoca Journal of Bronchology 2008 15; 1: 64-6
  • One-Stage Operation via Median Sternotomy and Phrenotomy for Bilateral Lung and Liver Hydatid Disease M.Keles, C.Dudu, Ç.Tezel, A.Kosar, S.Urek, C.Aydemir, B.Arman Indian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2005; 21: 167–170
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
  • Video-assisted thoracoscopic surgery (vats) in the treatment of parapneumonic empyema A.Örki, H.Eryiğit, H.Kıral, C.Aydemir, Ş.Ürek, Ç.Tezel, M.Keleş, B. Arman ERS 14th Annual Congress,48, 637, Glasgow, UK, 2004.
  • Videothoracoscopic (VATS) Approach To Recurrence Primary Spontaneous Pneumothorax: Is Stapler Necessary For Small Blebs And Bulla? A.Örki, Ç.Tezel, Ş.Ürek, C.Aydemir, A.Koşar, C.Dudu, B.Arman 14th ERS Annual Congress, 48, 238, Glasgow,UK, 2004.
  • Case Report: Non-Hodgkin’s Lymphoma With Nodular Pleural İnvolvement Diagnosed By VATS Örki, A.Koşar, C.Aydemir, K.Temürtürkan, M.Keleş, C.Dudu, B.Arman 14th ERS Annual Congress,  48, 530-531, Glasgow,UK, 2004.
  • Mediastinoscopy In The Diagnosis Of Tuberculous Lymphadenitis H.Kıral, M.Keleş, A.Örki, C.Aydemir, Ş.Ürek, A.Koşar, B.Arman 14th ERS Annual Congress, 48, 626-627Glasgow, UK, 2004.
  • Surgical Approach in Pulmonary Aspergilloma, A.Koşar, H.Kıral, M.Keleş, C.Aydemir, Ş.Ürek, C.Dudu, B.Arman 14th ERS Annual Congress, 24, 628, Glasgow,UK, 2004.
  • Videotoracoscopic aproach to primary mediastinal pathologies B.Arman, M.Keles, C.Dudu, A.Orki, A.Kosar, Aydemir 3th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress
  • Video Assisted Versus Needle Biopsy of the Pleura in Patients with Pleural Effusion A.Örki, M.Keleş,Koşar, C.Aydemir, A.Ersev, B.Arman Virchows Arciv, 443; 3: 341, Lubliana, Slovenia, 2003.
  • Indications and Outcome of Surgery for Tuberculosis. M.Keles, C.Aydemir, A.Orki, H.Kiral, K.Temurturkan, H.Eryigit, C.Dudu, B.Arman 29 August – 1 September 2003, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest
  • Multimodality Therapy for Malignant Pleural Mesothelioma. A.Orki, M.Keles, S.Urek, K.Temurturkan, A.Kosar, C.Aydemir, C.Dudu, B.Arman 29 August – 1 September 2003, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest
  • The Role of VATS in the Diagnosis and Treatment of Solitary Pulmonary Nodules. M.Keles, C.Aydemir, A.Orki, Ş.Urek, C.Tezel, A.Kosar, C.Dudu, B.Arman 29 August – 1 September 2003, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest
  • Surgical Treatment of Pulmonary Hydatid Cysts in Children. A.Kosar, M.Keles, S.Urek, H.Kiral, C.Aydemir, H.Eryigit, C.Dudu, B.Arman 29 August – 1 September 2003, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest
  • Our Mediastinoscopy Experience: 254 Cases H.Kiral, A.Kosar, C.Aydemir, S.Urek, M.Keles, R.Demirhan, C.Senol, B.Arman 29 August – 1 September 2001, International Lung Cancer and Bronchoscopy Symposium
  • Thoracoscopic Staging for Decision Either Radical Pleurectomy or Extended Pleuropneumonectomy in Patients with Malignant Pleural Mesothelioma Celik, O.Eroglu, C.Senol, C.Demirbas, H.Kiral, C.Aydemir 1-3 November 2000 The 8th European Conference On General Thoracic Thoracic Surgery
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Timektomi Yapılan Myastenia Gravisli Bir Olguda Nöromuskuler Bloğun Çevrilmesinde Sugammadex Kullanımı N.Tanrıkulu, S.Çelik, A.Kırbaş, C.Aydemir, Ö.Işık Anatolian J Clin Investig 2012 6;1: 48-50
  • İzole Pulmoner Metastazlarda Cerrahi Tedavi (22 olgunun retrospektif analizi) H.Çaylak, O.Yücel, A.Gözübüyük, C.Aydemir, S.Gürkök, M.Dakak, K.Kavaklı, E.Sapmaz, O.Genç Gülhane Tıp Dergisi 2006 48; 4: 195-199
  • Dev Büllerde Cerrahi Sonuçlarımız M.Keleş, H.Eryiğit, C.Aydemir, Ş.Ürek, A.Koşar, H.Kıral, E.Taşçı, C.Dudu, B.Arman Heybeliada Tıp Bülteni 2003 9;3:49-53
  • Myasthenia Gravis’te “Extended” Timektomi B.Aydemir, A.Fındıkçıoğlu, M.Yaşaroğlu, M.Yıldırım, C.Aydemir, H.Coşğun, G.Güneren, I.Doğusoy, T.Okay Heybeliada Tıp Bülteni 2003 9;2:7-11
  • Primer Mediastinal Patolojilere Videotorakoskopik Yaklaşım A.Örki, A.Koşar, H.Kıral, Ş.Ürek, C.Aydemir, C.Dudu, B.Arman Mersin Üniverstesi Tıp Fakültesi Dergisi Ekim 2002 3;4:410-17
  • Plevral Efüzyonun Tanısında Cope/Vats Biopsi (33 olguluk prospektif karşılaştırmalı bir çalışma) A.Örki, M.Keleş, A.Koşar, C.Aydemir, C.Ş.Dudu, A.A.Ersev, B.Arman Heybeliada Tıp Bülteni 2001 7;3:7-10
  • Postpnömonektomik Bronkoplevral Fistüllerde Cerrahi Tedavi Yaklaşımları. A.Koşar, C.Uzun, H.Kıral, Ş.Ürek, A.Örki, C.Aydemir, C.Ş.Dudu, B.Arman Heybeliada Tıp Bülteni 2001 7;2:18-24
  • Tesadüfen Saptanan Kronik Organize Hemotorakslı Bir Olgu H.Kıral, A.Koşar, C.Aydemir, Ş.Ürek, M.Keleş, C.Ş.Dudu, B.Arman Heybeliada Tıp Bülteni 2001 7;2:55-8
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  • Sol Üst Lob Küçük Hücreli Dışı Akciğe Kanserlerinde Arterior Mediastinotominin Değeri A. Koşar, H.Kıral, A.Örki, M.Keleş, Ş.Ürek, C.Aydemir, V.Nehir, C.Dudu, B.Arman 1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi 7-10 Ekim 2004 Antalya.
  • Malign Plevral Mezotelyomada Kombine Tedavi A.Örki, Ç.Tezel, A.Koşar, C.Aydemir, H.Kıral, Ş.Ürek, B.Arman 7-10 Ekim 2004 I. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
  • Akciğer Kanserlerinin Preoperatif Evrelendirilmesinde Mediastinoskopinin Değeri H.Kıral, A.Koşar, M.Keleş, C.Aydemir, Ş.Ürek, A.Örki, V.Nehir, C.Dudu, B.Arman 7-10 Ekim 2004 I. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
  • Erken Evre Akciğer Kanserinde İmmünohistokimyasal Yöntemlerle Saptanan Lenf Nodu Tutulumunun Evreleme ve Prognoz Üzerine Etkisi Ç.Tezel, A.A.Ersev, H.Kıral, Ş.Ürek, A.Koşar, C.Aydemir, M.Keleş, C.Dudu, B.Arman 7-10 Ekim 2004 I. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
  • Plevral Efüzyonların Tanısında Perkütanöz Plevra Biopsisi ile Video Torakoskopik (VATS) Biopsinin Karşılaştırılması M.Keleş, C.Aydemir, A.Örki, A.Koşar, H.Kıral, S.Patlakoğlu, C.Dudu, B.Arman Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Antalya, 2004.
  • Parapnömonik Ampiyemlerin Tedavisinde Video-Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) Yaklaşım A.Örki, H.Eryiğit, H.Kıral, C.Aydemir, Ş.Ürek, Ç.Tezel, M.Keleş, B.Arman Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 22, Antalya, 2004.
  • Göğüs Duvarı Karvenöz Hemanjiomu: Çok Nadir Bir Olgu Nedeniyle C.Aydemir, Keleş, Ş.Ürek, Ç.Tezel, A.Örki, C.Dudu, B.Arman 2. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi 17-20 Eylül 2003
  • Soliter Pulmoner Nodüllerin Tanı ve Tedavisinde Video yardımlı Torakoskopik Cerrahinin Yeri A.Orki, H.Kiral, C.Aydemir, H.Eryigit, S.Urek, V.Nehir, C.Dudu, B.Arman 17 – 20 Eylül 2003, II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
  • Bronşektazilerde Cerrahi Tedavi: 228 Olgunun Retrospektif İrdelenmesi. M.Keleş, Ç.Tezel, A.Koşar, Ş.Ürek, C.Aydemir, H.Kıral, C.Dudu, B.Arman 17-20 Eylül 2003 II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
  • Tüberkülozda Cerrahinin Yeri C.Aydemir, A.Örki, Ş.Ürek, H.Kıral, A.Koşar, C.Dudu, B.Arman XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrol, Malatya, 2003.
  • Pediatrik göğüs cerrahisi deneyimimiz: 169 olgunun değerlendirilmesi S.C.Aydemir, A.Örki, S.Ç.Tezel, Ş.Ürek, K.Temurtürkan, C.Ş.Dudu, B.Arman 46. Milli Pediatri ve 20. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 61, Mersin, 2002.
  • Soliter Pulmoner Nodüllerin Tanı veTedavisindeVATS’ın Yeri. A.Örki, H.Kıral, C.Aydemir, C.Ş.Dudu, F.İzgi, H.Eryiğit, B.Arman 22-25 Nisan 2002 5. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
  • Tamamlama Pnömonektomileri: 27 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi. A.Örki, K.Temürtürkan, C.Aydemir, H.Kıral, Ö.Fidan, C.Şenol, B.Arman 30 Mayıs-2 Haziran 2001 Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi
  • Malign Plevral Mezotelyomalı Olgularda Torakoskopik Evrelendirmenin Radikal Cerrahi Girişim Kararındaki Rolü. M.Çelik, O.Eroğlu, C.Şenol, C.Demirbaş, H.Kıral, C.Aydemir, B.Arman 6-9 Kasım 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi
  • Çocukluk Çağı Tüberkülozlarında Dekortikasyon: 20 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. M.Keleş, C.Şenol, Ş.Ürek, A.Örki, C.Aydemir, B.Arman 6-9 Kasım 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi.