Mediastinoskopi, toraks hastalıklarında, mediastinal tümörlerin tanısında kullanılan bir yöntemdir. Akciğer kanserlerinin ve tüberküloz, lenfoma, sarkoidoz, mediastinal tümörler gibi hastalıklarda evrelemesinde uygulanan bir işlemdir.