Plörodezis nedir?

Akciğer zarı yapıştırma işlemi yani Plörodezis, göğüs kafesi içinde sıvı birikimini (plevral efüzyon) ve nüks etmesini engellemek için her iki akciğer zarının (visseral ve parietal plevranın) yapışmasını sağlayarak plevral boşluğu ortadan kaldırmaktır.

Bu işlem ile akciğerde sıvı birikiminin önüne geçilecek ve hasta tekrar işlem yapılan taraf kaynaklı solunum sıkıntısı yaşamayacaktır.