Pnömotoraks neden olur?

Genel olarak pnömotoraks, kistleşmiş veya zayıflamış akciğer duvarlarının varlığında, çeşitli dış veya iç etmenlerin akciğer dokusunu zorlaması veya zarar vermesi sonucunda; bu dokularda biriken havanın akciğer dışına kaçması sonucu gelişir.

Bununla beraber pnömotoraks meydana geliş biçimine göre temelde altıya ayrılır:

Primer pnömotoraks: Kendiliğinden gelişerek, belirgin bir etkenin varlığından söz edilemeyen pnömotoraks tipidir. Altta yatan yapısal bir sağlık sorunu söz konusu olabilir.
Sekonder pnömotoraks: Çeşitli sağlık sorunlarının sonucu olarak (KOAH, amfizem vs.) akciğerlerdeki kistik yapıların hava kaçırması sonucu gelişen tiptir.
Basit pnömotoraks: Akciğerdeki hava kaçışına rağmen belirgin bir doku ve organ hareketi ya da zararı gözlemlenmediğinde basit pnömotorakstan söz edilir.
Açık pnömotoraks: Akciğerin dış etkilerle zarar görerek hava kaçışını doğrudan dış ortama gerçekleştirmesi durumudur. Bu koşulda, akciğer tamamen söner ve diğer akciğer sönen tarafa doğru yer değiştirir.
Tansiyon pnömotoraks: Özellikle akciğere dışarıdan gelen yüksek enerjili darbelerde, akciğerin hasar görmesi sonucu havanın akciğer ile göğüs kafesinde sıkışarak bir valv görevi görmesiyle sonuçlanan tiptir. Bu valv, her soluk alışverişte kaçan havanın artmasına ve zarar gören akciğer tamamen sönmesiyle sonuçlanır. Biriken hava ise gittikçe iç organlara bası yaparak organların kan dolaşımını engeller. Hayatı ciddi anlamda tehdit eden ve hemen tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan, acil bir durumdur.
Iatrogenic pnömotoraks: Sıklıkla akciğere tanı veya tedavi amacıyla yapılan girişimlerin sonucunda meydana gelen açık pnömotoraksı ifade eder.