Terleme fizyolojik bir mekanizmadır. Ancak, aşırı terleme- kişisel açıdan sorunlara neden olabilir. Hiperhidrozun tedavisinde, lokal uygulamalar, sistemik tedaviler ve cerrahi tedaviler vardır. En etkin tedavi cerrahi olmakla birlikte birçok hasta cerrahi dışı tedavilerle sonuç alabilmektedir. Gelişen tekniklerle birlikte en çok uygulanan cerrahi tedavi şekli endoskopik torakal sempatektomidir.