Pektus karinatum deformitesi göğüs ön duvarının öne doğru aşırı çıkıntılı olması durumudur. Pektus ekskavatum deformitesinden daha az oranda (beşte bir) görülmektedir

En sık görülen formu sternum gövdesinin alt kıkırdak kostalar ile simetrik protrüzyonun dışa çıkıntı yapmasıdır.

Genellikle çocukluk ve adölesan dönemde ortaya çıkar. Güvercin göğüsü olan hastaların ¼ ünde ailesel geçiş söz konusudur. Hastaların 1/5 inde skolyoz olaya eşlik eder.

Göğüs ön duvarı şekil bozuklukları kişilerin normal yaşam sürelerini kısıtlamaz. Bu kişilerde psikolojik rahatsızlık bulunabilir.

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü kardio-pulmoner, psikolojik ve kozmetik nedenlerden dolayı başarılı bir şekilde cerrahi ile düzeltilebilir.