Bronşektazi hava yollarının doğuştan veya geçirilen hastalıklara bağlı (Örneğin: tüberküloz) geri dönüşümsüz genişlemesidir.

Tekrarlayan enfeksiyonlar ve aşırı balgam atımı sosyal fobi oluşturabilmekte ve günlük yaşantıyı ileri derecede kötü yönde etkilemektedir.

Tek taraflı olgularda uygulanan cerrahinin başarı şansı çok yüksektir. Seçilmiş iki taraflı olgularda da cerrahi tedavi başarı ile uygulanabilmektedir.

Cerrahi tedavi sonrası problemlerin azaltılmasında hastaların ameliyata hazırlanması önem arz etmektedir.