Göğüs duvarı; arkada omurlar, yan taraflarda kaburgalar ve kaburgaların arasını kapatan kas tabakası, önde halk arasında iman tahtası kemiği olarak bilinen sternum kemiği, aşağıda diyafram kası ve yukarıda klavikula (köprücük kemiği) ile komşuluğu olan yapıdır.

Göğüs duvarı, göğüs kafesinin şekil ve dayanıklılığını sağlar. Göğüs kafesindeki kas ve kemik yapısı, karın kaslarının da desteğiyle solunuma katkı sağlamaktadır. Göğüs duvarı; kas, iskelet sistemi ve bağ dokuyu ilgilendiren çok çeşitli tümörler içerir ve bu tümörlerin çoğu malign (kötü huylu) karakterdedir.

Göğüs duvarı tümörü sınıflaması şu şekilde yapılır;

Göğüs duvarı tümörleri primer ve sekonder tümörler olarak ikiye ayrılır.

🔹Sıklıkla sekonder olarak uzak organ metastazları (başka organlardan sıçrama) ve akciğer, plevra, mediasten, meme gibi komşu organ tümörlerinin bölgesel yayılımları ile oluşur.

🔹Primer dediğimiz göğüs duvarının kendisinden kaynaklanan kötü huylu (malign) tümörlerde en sık sarkomlar görülmektedir. Bu tümörler; kemik, kıkırdak ve yumuşak dokudan köken alabilirler. Kemik ve kıkırdak dokudan kaynaklanan göğüs duvarı tümörlerinin %50’si kostalarda (kaburga), %30’u skapula (kürek kemiği), %20’si sternum (iman tahtası) ve klavikulada (köprücük kemiği) görülmektedir.