Diyafragma, en önemli solunum kaslarımızdan olup karın boşluğunu göğüs boşluğundan ayıran yassı geniş kas yapısına verilen isimdir.

Diyafram yüksekliği (evantrasyon) diyafram kasının tümünün veya bir kısmının, kaburgaya bağlı olduğu kısımlar ve organ bağlantıları bozulmamak kaydı ile kalıcı olarak yükselmesidir.

Bu erişkinlerde nadir görülen bir durumdur. Diyafram yüksekliği, primer ya da kazanılmış sinir hasarı sonrası oluşabilir. Bu anomali genellikle sol diyaframda görülmekle birlikte diyaframda kas lifleri yoğunluğunda belirgin bir azalma ile karakterizedir.

Buna karşın, diyaframda medyana gelen inme durumunda kasın görevi biraz zayıflamış olsa dahi, kas yoğunluğu normal sınırlara yakın durumda kalmaktadır.

Diyafram felci genellikle frenik sinir (diyafragmayı uyaran sinir) hasarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Diyafragma yüksekliği sıklıkla -herhangi bir sinirsel hasar olmadan- saf bir dejeneratif kas hastalığı olarak ortaya çıkar.